Recensie

Kostbaar bloed

Kostbaar bloed | Nieske Selles

Benieuwd of dit boek het lezen waard is? Of dit veertigdagendagboek een echte aanrader is? Ontdek het in deze recensie van Kostbaar bloed (Nieske Selles).

Inhoud
Als jij in God gelooft, mag je zeker weten dat je voorgoed bent gered. Dat alle verkeerde dingen die je hebt gedaan je vergeven zijn. Dat je geen eeuwige straf wacht en een hoopvolle toekomst voor je hebt. En dat alles niet omdat je het hebt verdiend, maar dankzij het bloed van Jezus, dat Hij vergoten heeft toen Hij, uit liefde voor jou en ieder ander, stierf aan het kruis. In dit veertigdagendagboek, dat je meeneemt op weg naar Pasen, staan bijbelgedeelten die heenwijzen naar of expliciet gaan over het bloed van Jezus centraal, zoals de oudtestamentische offerdienst, die op zo veel verschillende manieren met Jezus’ sterven verbonden is, en het hele nieuwtestamentische lijdensevangelie. Zodat je (opnieuw) ontdekt hoe kostbaar het bloed van Jezus is en welke wonderlijke kracht erin schuilt.

Mening
Hoe verrijkend is het voor je geloof om dit dagboek te lezen in aanloop naar Pasen en zo veertig dagen lang na te denken over Jezus’ kostbare bloed. Alleen al omdat het je stilzet bij (onbekende) bijbelgedeelten die je doorgaans niet zo gauw aandacht geeft en je daardoor de Bijbel beter leert kennen. Maar uiteraard met name omdat het je bewust(er) maakt van de betekenis van Jezus’ offer. Omdat je daar nooit diep genoeg van doordrongen kunt zijn, is het aan de ene kant niet zo heel erg dat die in bijna elke overdenking, vaak in soortgelijke bewoordingen, wordt genoemd; anderzijds weet je het na een paar keer eerlijk gezegd ook wel, dus misschien zou wat meer variatie of een iets breder onderwerp niet verkeerd zijn geweest? Enfin, een feit is: Nieske Selles’ nieuwe titel is waardevol.

Conclusie
Kostbaar bloed is een fijn dagboek, waarin de genadevolle boodschap van het Evangelie keer op keer klinkt. Warm aanbevolen voor de veertigdagentijd!


Bekijk ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.