Recensie

Niets ontgaat ons

Niets ontgaat ons | Janke Reitsma

Benieuwd of dit boek het lezen waard is? Of deze roman een echte aanrader is? Ontdek het in deze recensie van Niets ontgaat ons (Janke Reitsma).

Inhoud
Samen met zijn ouders leidt de tiener Koen Wolda een geïsoleerd bestaan in het Waddengebied. Als zijn moeder zwanger blijkt, stopt ze met de medicijnen die haar psychische klachten onderdrukken en al snel keren die terug. Daardoor is ze niet in staat goed te zorgen voor de baby, zijn zusje Aukje, wanneer die eenmaal is geboren, en dat terwijl Aukje veel zorg nodig heeft, want ze heeft een ernstige chromosoomafwijking en haar levensverwachting is minder dan een jaar. Omdat ook Koens vader het meestentijds laat afweten, neemt Koen de zorg voor zijn zusje grotendeels op zich. Een verantwoordelijkheid die er uiteindelijk toe leidt dat hij besluit Aukje mee te nemen naar het wad, de plek die hij als de mooiste op aarde beschouwt en waarvan hij vindt dat ze die één keer zelf moet zien.

Mening
Debuten die je stil maken omdat ze zo goed zijn, dit is er zo een. Het originele verhaal, dat overwegend met treffende zinnen aan het papier is toevertrouwd, is namelijk in veel opzichten bijzonder. Neem de beeldende wijze waarop het Waddengebied is neergezet en gebruikt wordt om wat er gebeurt meer lading te geven. Het feit dat het knap is bedacht en goed in elkaar zit. Of dat Janke Reitsma het ontwrichte gezin zo fijnzinnig weet te kenschetsen dat het allerlei emoties en gevoelens bij je oproept, van frustratie en tederheid, tot beklemming. En niet te vergeten de uitwerking die het totaalplaatje heeft – soms word je een spiegel voorgehouden, je wordt aan het denken gezet en bovenal word je geraakt. Maar vrij hopeloos is het wel en de vraag is waarom. Is er niet altijd iets van hoop?

Conclusie
Niets ontgaat ons is een opvallend goede debuutroman die je niet een-twee-drie meer vergeet, zo veel indruk als hij achterlaat. Imponerend!


Bekijk ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.