Recensie

Lysbeth

Lysbeth | Marlies Medema

Benieuwd of dit boek het lezen waard is? Of deze historische roman een echte aanrader is? Ontdek het in deze recensie van Lysbeth (Marlies Medema).

Inhoud
Nederland, 1617. Het zijn woelige tijden; de tweespalt tussen de remonstranten en contraremonstranten leidt tot veel politieke en religieuze conflicten en spanningen. In het land… en binnen de familie van koopmansvrouw Lysbeth de Bisschop, wier broer behoort tot de contraremonstranten, terwijl haar man, Rem, juist een vooraanstaand remonstrantenleider is. Het leidt er zelfs toe dat een groep contraremonstranten op een avond hun huis overvalt en haast alles met de grond gelijkmaakt, waardoor Lysbeth veel dierbaars verliest. Omdat ze het er niet zomaar bij wil laten zitten, zint ze op wraak op de machthebbers die ertoe opdracht hebben gegeven. Maar daarvoor moet ze een hoge prijs betalen, want het loopt erop uit dat Lysbeth moet vechten voor Rems leven – en dat van haarzelf.

Mening
In deze roman tekent Marlies Medema met haar vaardige schrijverspen Lysbeth Philipsdr. de Bisschop uit. En erg goed! Want het resultaat is, mede door het gebruik van veel feiten en zintuiglijke beschrijvingen, een treffende en levendige afschildering van (het leven van) deze kloeke zeventiende-eeuwse koopmansvrouw. Maar ook van de tijdsperiode – de jaren van de Bestandstwisten – inclusief een handvol kleurrijke en interessante historische tijdgenoten, waarvan ze deel uitmaakte. Dit, het stukje oer-Hollandse geschiedenis waar de aandacht op wordt gevestigd plus de personages, is ook vooral wat maakt dat dit verhaal boeit. Dit is wat je bladzijde na bladzijde met enige nieuwsgierigheid verder lezen doet. Het plot is namelijk op de keper beschouwd niet echt heel bijzonder.

Conclusie
Lysbeth is even markant als zijn historische naamgenote en net zo boeiend als haar leven. Deze roman mag zich als absoluut lezenswaardig beschouwen.


Bekijk ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.