Interview

Vul mij opnieuw

Vul mij opnieuw | Nieske Selles

Waardoor werd dit boek geïnspireerd? Welke boodschap zit erin verborgen? Wat was het mooiste of bijzonderste aan het schrijven ervan? Die vragen en meer beantwoordt Nieske Selles in dit interview over Vul mij opnieuw.

Waar gaat het boek over?
‘Over de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest altijd in verbinding is met de Vader en de Zoon, begint het boek met een hoofdstuk over de Drie-enige God. Daarna spitst het zich toe op de persoon en het werk van de Heilige Geest.’

Hoe kwam je op het idee voor het boek?
‘‎Het is ontstaan vanuit een diep verlangen om meer te leren van de Heilige Geest en opnieuw door Hem vervuld te worden. God de Heilige Geest is er. We hoeven Hem er niet bij te roepen, want wanneer we kinderen van God zijn, woont Zijn Geest in ons. Daar zouden we ons bewuster van moeten zijn. We zouden meer bedacht moeten zijn op Zijn aanwezigheid en van Zijn spreken in ons leven.’

Wat vond je het mooiste aan het schrijven ervan?
‘Tijdens het schrijven (en ook de jaren daarvoor) leerde ik de Heilige Geest steeds beter kennen en Zijn stem herkennen. Het is zo verrijkend om je voortdurend bewust te zijn van de aanwezigheid van Gods Geest in jou. Dat raakt mij en ik verwonder me keer op keer over de goedheid van God. Hij is zo genadig!’

Wat wil je lezers met het boek meegeven?
‘Ik bid oprecht dat vrouwen die dit boek lezen de tijd nemen om ook de Bijbel daarbij open te doen. Lees de teksten die worden aangehaald, luister, bid en verwonder. God is zo dichtbij. In de hoop dat ze de aanwezigheid van Gods Geest geestelijk en fysiek zullen ervaren. Hij is er!’

Ben je al met iets nieuws bezig?
‘Er broeit altijd wel iets, maar ik ben nog niet concreet aan een nieuw boek begonnen. Even niets is ook fijn. En als het tijd is voor iets nieuws, maakt God dat wel duidelijk. Zo ging dat tot nu toe.’


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.