Interview

Kostbaar bloed

Kostbaar bloed | Nieske Selles

Waardoor werd dit veertigdagendagboek geïnspireerd? Welke boodschap zit erin verborgen? Wat was het mooiste of bijzonderste aan het schrijven ervan? Die vragen en meer beantwoordt Nieske Selles in dit interview over Kostbaar bloed.

Waar gaat het boek over?
‘In dit boek vind je verhalen uit het Oude Testament die heenwijzen naar het bloed van de Heere Jezus, zoals die over de offerdienst. Ook gaat het over Jezus’ lijden en sterven en Zijn bloed dat voor ons gevloeid heeft, uitlopend in Zijn opstanding. Daarnaast nemen gedeelten uit de brieven van Paulus, waarin hij schrijft over het geloof in het bloed van Christus, een belangrijke plek in. Samen vormt dit alles veertig overdenkingen die je helpen om tijdens de veertigdagentijd toe te leven naar Pasen en na te denken over de betekenis van het kostbare bloed van onze Heiland.’

Hoe kwam je op het idee voor het boek?
‘Tijdens een periode van ziekte in mijn leven, een paar jaar geleden, was er iemand die vaak via WhatsApp voor mij bad. Altijd pleitte zij daarbij op het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus. Dat heeft mij zo geraakt dat de betekenis van Jezus’ bloed voor mij veel groter is geworden en ik dit thema graag onder de aandacht van gelovige vrouwen wilde brengen.’

Wat vond je het bijzonderste aan het schrijven ervan?
‘Naast mijn teksten bevat het boek foto’s van mijn creatieve vriendin, Anneke. Die zijn gemaakt bij een altaar dat we op een zomeravond, ieder met onze man, op een zandvlakte hebben gebouwd. Een heel bijzonder moment en ook de foto’s zijn erg bijzonder.’

Wat wil je lezers met het boek meegeven?
‘Het is mijn verlangen en gebed dat lezers geraakt worden door de wonderlijke kracht van Jezus’ bloed. Ik geloof dat de satan geen schijn van kans heeft bij ons – hij zal ons niet van God kunnen losmaken – als wij leven vanuit het dierbare bloed van Christus. Hij is voor ons gestorven – wonder van genade!’

Ben je al met iets nieuws bezig?
‘Ja, ik ben weer aan het schrijven! Het wordt een boek in de lijn met mijn eerdere titels Vul mij opnieuw en (Ver)wonderen. Het thema houd ik nog even voor mijzelf, maar binnenkort deel ik er meer over via mijn socialmedia-accounts.’


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.