Interview

Koningin in de nacht

Koningin in de nacht | Mesu Andrews

Waardoor werd deze bijbels-historische roman geïnspireerd? Welke boodschap zit er in het verhaal verborgen? Wat was het mooiste of bijzonderste aan het schrijven ervan? Die vragen en meer beantwoordt Mesu Andrews in dit interview over Koningin in de nacht.

Waar gaat het verhaal over?
‘Over de jonge Mesullemet, die als wees bij haar oom komt wonen en daar kennismaakt met andere goden dan Jahwe. Ze begint ze te aanbidden en haalt ook haar man Manasse over de afgoden te dienen. Zijn moeder probeert hem vervolgens terug te brengen bij God, alleen lijkt ze niet tot hem door te dringen. Maar misschien wel tot Sulle…’

Hoe kwam je op het idee voor het verhaal?
‘In 2010 volgde ik een bijbelstudie en die wees me op Chefsiba, de moeder van Manasse, Juda’s meest verdorven koning, en de vrouw van Hizkia, Juda’s rechtvaardigste koning. Haar naam betekent: de vreugde van de Heer is in haar. Zodra ik dat wist, wilde ik zijn zoals zij – ik wilde dat Gods vreugde ook in míj zou zijn. Ik besloot haar verhaal, zoals ik het me voorstel, op te schrijven en dat begint in Dochter van Jesaja en eindigt in Koningin in de nacht.’

Wat vond je het bijzonderste aan het schrijven ervan?
‘Tijdens de research las ik ergens dat Manasse was in staat Leviticus op vijfenvijftig verschillende manieren te interpreteren. Daarom stelde ik me voor dat hij autisme had. Maar het was niet zijn autisme dat Manasse de slechtste koning van Juda maakte. Zoals ieder ander wist hij wat juist was, maar koos er bewust voor om het verkeerde te doen. Dat alles onderzoeken, ik vond het geweldig. Maar ook de gesprekken met moeders van jongens met autisme, waarvan ik veel heb geleerd, waren bijzonder.’

Wat wil je lezers met het boek meegeven?
‘Dit verhaal over Manasses leven bewijst: niemand is té verloren om gevonden te worden. Manasse kwam op een zeker moment op een punt dat zelfs gebrokenheid hem niet kon scheiden van de God Die ondanks alles wat hij had gedaan van hem hield en hem wilde vergeven. Ik hoop dat dat lezers doet beseffen dat Gods genade zich echt tot íédereen uitstrekt.’

Ben je al met iets nieuws bezig?
‘Mijn volgende roman is de eerste van een tweeluik over Jozef; die is inmiddels af. Nu ben ik bezig met het tweede deel, dat verdergaat waar het eerste ophoudt en Jozefs leven tijdens de zeven vette en magere jaren beschrijft door de ogen van zijn vrouw Asnat.’


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.