Recensie

Vul mij opnieuw

Vul mij opnieuw | Nieske Selles

Benieuwd of dit boek het lezen waard is? Of dit geloofsopbouwende boek een echte aanrader is? Ontdek het in deze recensie van Vul mij opnieuw (Nieske Selles).

Inhoud
De Heilige Geest is dichter bij jou dan iets of iemand anders ooit kan zijn, want als je gered bent door het bloed van Jezus Christus woont Hij in jou. En dat niet alleen, Hij heeft je lief, wil je door het leven leiden en geeft oneindig veel schatten, waarmee Hij je wil zegenen. De Bijbel vertelt daarover en in dit boek word je meegenomen op een ontdekkingstocht naar de persoon en het werk van de Heilige Geest. Je leert meer over de vervulling van en bekrachtiging met de Heilige Geest, krijgt praktische lessen over onder meer ‘de vrucht van de Geest’ en ‘geestelijke gaven’ worden op eenvoudige wijze dicht bij je hart gebracht. Zodat je opmerkzamer wordt op de aanwezigheid van de Heilige Geest en Zijn spreken in je leven, en ontdekt hoe je Hem en anderen daarin mag en kunt dienen.

Mening
Als je meer wilt weten over Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet, zou je dit inhoudsvolle, leerzame boek eigenlijk moeten lezen. Want daarin wordt het op een begrijpelijke, persoonlijke wijze uitgelegd. En niet onbelangrijk: ook bijbelgetrouw. Nieske Selles blijft in alles wat ze deelt – sommige dingen daarvan zullen bekend zijn, andere niet – en het beeld dat ze van deze derde persoon van de Drie-eenheid schetst, namelijk dicht bij Gods Woord. Mooi is ook dat het niet enkel uitleg bevat, maar dat er eveneens vragen aan gekoppeld zijn, omdat je daardoor aan het denken wordt gezet over de rol die de Geest in je eigen leven speelt en wordt aangemoedigd om Hem meer ruimte te geven in je bestaan. Waardoor je dus wordt gestimuleerd om (meer) te gaan leven vanuit de Heilige Geest.

Conclusie
Vul mij opnieuw leert je wat je wilt weten over de Heilige Geest én wat je daarmee kunt in het dagelijkse leven, met ‘vruchtbare’ gevolgen van dien. Mooi boek!


Bekijk ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.