Recensie

Tijd met God

Tijd met God | Eline Hoogenboom

Benieuwd of dit boek het lezen waard is? Of dit geloofsopbouwende boek een echte aanrader is? Ontdek het in deze recensie van Tijd met God (Eline Hoogenboom).

Inhoud
Veel vrouwen worstelen met hun tijd met God. De drukte van alledag en alle verplichtingen – werk, huishouden, gezin, sporten, et cetera – zorgen er namelijk algauw voor dat het erbij inschiet. Of als het wel lukt om er tijd voor te vinden, dan rijst vaak de vraag: hoe vul je die tijd met God in? En dát is precies waar dit boek antwoord op geeft. Dat doet het zowel door dieper op dit onderwerp in te gaan, als door je praktische tips te geven voor de invulling van die tijd. Ook bevat het notitieruimte, zodat je kunt opschrijven wat je ervaart tijdens je tijd met God. Zo ontdek je waarom tijd voor God belangrijk is, hoe je Hem kunt ontmoeten in deze gebroken wereld en wat je moet doen om af te rekenen met afleiding. Met als uiteindelijke doel dat je steeds meer naar God, je hemelse Vader, toe groeit.

Mening
In dit inspirerende boek bepaalt Eline Hoogenboom je bij (de invulling van) je tijd met God en dat ze een passie voor dit onderwerp heeft, is merkbaar. In alles wat wordt gedeeld, zowel de best confronterende gedeelten over bijvoorbeeld afleiding en je diensthuis, als de genaderijke en bemoedigende fragmenten, klinkt namelijk de wens door dat jij, als lezer, tijd doorbrengt met God, en dat werkt aanstekelijk. Je gaat er het belang van inzien en, nog belangrijker, ernaar verlangen, wat motiveert om te doen wat daarvoor nodig is. Daarbij komen de opdrachten en tips, die fijn laagdrempelig en praktisch zijn, alsook de vragen en gebeden die je in elk hoofdstuk vindt goed van pas. En zo vormt het een compleet geheel voor wie zijn momenten met God wil verdiepen en verrijken.

Conclusie
Tijd met God nodigt je uit om tijd door te brengen met God en reikt je aan wat je nodig hebt om dat ook daadwerkelijk te doen. Een waardevol boek!


Bekijk ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.