Interview

Een licht op de berg

Een licht op de berg | Connilyn Cossette

Waardoor werd deze bijbels-historische roman geïnspireerd? Welke boodschap zit er in het verhaal verborgen? Wat was het mooiste of bijzonderste aan het schrijven ervan? Die vragen en meer beantwoordt Connilyn Cossette in dit interview over Een licht op de berg.

Waar gaat het verhaal over?
‘Het vertelt over Moriah, een jonge vrouw die als meisje tijdens een vreselijke aanval is verwond en nu, jaren later, moet vluchten voor haar leven naar een van de vrijsteden. Ze is echter niet voorbereid op de gevaren waarmee ze daarbij te maken krijgt, noch op de vijanden én de onverwachte bondgenoten die ze onderweg tegenkomt.’

Hoe kwam je op het idee voor het verhaal?
‘Toen ik me probeerde voor te stellen hoe het was tijdens de eerste dagen van het volk Israël in Kanaän en om die reden in de Bijbel las, stuitte ik op Jozua 20, waarin wordt verteld over de vrijsteden. Al lezende begon ik te beseffen wat een mooie voorafschaduwing van Jezus die vrijsteden vormden. Als je iemand onopzettelijk had gedood, moest je de rest van je leven in zo’n vrijstad wonen. Tenzij de hogepriester stierf; dan mocht je terugkeren naar huis en verder leven alsof er niets was gebeurd. Vooral het genadige aspect van deze wet deed allerlei ideeën voor een roman bij me opkomen.’

Wat vond je het leukste aan het schrijven ervan?
‘Ik vond het geweldig om een nieuwe serie te creëren rond een van de bijfiguren uit de serie Uit Egypte en dit jonge meisje te veranderen in de matriarch van een grote familie, en vervolgens over haar te schrijven.’

Wat wil je lezers met het boek meegeven?
‘Ik hoop dat alle lezers die zich in Moriah – in haar gebrokenheid, schuld, verwarring en/of eenzaamheid – herkennen, net als haar op zoek zullen gaan naar het reddende licht op de berg. En dat ze beseffen hoe geweldig het is dat God elk van ons door het bloed van Zijn Zoon, de grote Hogepriester, vergeving van onze zonden wil schenken. Bij Hem, Die ten diepste onze enige echte vrijstad is, zijn we voor eeuwig veilig.’

Ben je al met iets nieuws bezig?
‘Ja! Momenteel ben ik bezig aan een serie over vier neven die huis en haard achterlaten om te vechten voor de pasgekroonde koning Saul, ook al zijn ze daar nog niet oud genoeg voor en zijn enkelen van hen levieten, die volgens de wet niet mochten vechten. Het eerste deel is al af en ik schrijf nu aan het vervolg erop.’


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.