Overdenking

Van zwak naar machtig

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek 1 minute devotions voor vrouwen (Elizabeth George).

‘Ik had altijd volop zelfvertrouwen. Maar nu voel ik me een ongelofelijke mislukkeling.’ Omschrijft dat jouw gevoel van dit moment? Lieve vriendin, de Heere vraagt niet van ons dat we geweldig veel zelfvertrouwen hebben. Het enige wat Hij vraagt, is dat we op Hem vertrouwen! En als God iemand een opdracht geeft, voorziet Hij ook in wat nodig is om dat werk te kunnen doen. Dat geldt voor elk gebied van je leven.

In de tijd van het Oude Testament werd Israël op zeker moment belaagd door de Midianieten, die steeds terugkwamen om de gewassen die Gods kinderen verbouwden te verwoesten. Een jonge man met de naam Gideon klopte in het geheim ‘tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen’ (Richteren 6:11). Dat klinkt niet erg dapper, vind je wel? En toch lezen we verderop in de Bijbel dat God de bange Gideon kracht gaf en hem veranderde in een machtige strijder, een man van eer en een man van groot geloof (Hebreeën 11:32-34).

God heeft net zo’n verandering in petto voor jou. Onderwerp je aan Hem. Vertrouw op Hem. Geef Hem gelegenheid om grote te dingen te doen, in jou, voor jou en door jou heen.

Tekst: © 1 minute devotions voor vrouwen (Elizabeth George)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.