Overdenking

Valfruit

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek Onnoembaar aanwezig (diverse auteurs).

De appelboom in onze tuin zal in de lente weer gaan bloeien. En als vervolgens de bloesemblaadjes eraf vallen, zie je dat er kleine groene knopjes voor in de plaats gekomen zijn. Die moet je nu natuurlijk nog niet plukken, dat zijn de appeltjes van straks.

In het paradijs stond één boom waarvan de eerste mensen, Adam en Eva, geen vruchten mochten plukken. God had hun dat verboden. Maar het bleek de moeilijkste opgave ooit! De duivel verleidde Eva tot ongehoorzaamheid en Eva plukte de vruchten ervan. Dat was zonde! Dat een mens niet van gebondenheid houdt, maar liever zijn eigen keuzes maakt, werd daar direct duidelijk. En nog steeds plukken wij wrange vruchten van verkeerde keuzes die we maken, als we luisteren naar de verkeerde stemmen.

God droomt ervan dat een mens verbonden blijft met zijn Schepper. God schiep de mens in beginsel naar Zijn beeld en gelijkenis, voorbestemd ‘om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn’ (Romeinen 8:29). Maar de mens wil liever ‘vrij’ zijn en zijn eigen keuzes maken. God wil jou laten uitgroeien tot een vrucht zonder valplekken. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon om al die gevallen appeltjes weer op te rapen. Gevallen appeltjes die teruggeplaatst worden aan de boom… Wat een wonder is dat!

Tekst: © Onnoembaar aanwezig (diverse auteurs)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.