Overdenking

Steentje voor steentje

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek Feest van bevrijding (Zij Lacht).

Stilstand is achteruitgang, zo zegt men soms. Met het geloof is dat niet anders; regelmatig spoort de Bijbel ons aan om gericht te zijn op groei, op meer kennis en op meer vrucht.

In 2 Petrus 1 lezen we je over een aantal bouwstenen die jouw geloof een stevig fundament kunnen geven en die elk op elkaar voortborduren: deugdzaamheid, kennis, zelfbeheersing, volharding, vroomheid, liefde voor je broeders en zusters, en liefde voor iedereen. Al die dingen horen bij het nieuwe leven van iemand wiens zonden vergeven zijn.

Ben je ooit ‘klaar’? Kun je ooit genoeg van deze bouwstenen op elkaar gestapeld hebben? Nee, er zal altijd ruimte zijn voor groei – en dat is ook precies wat God van ons vraagt. Hij is op zoek naar mensen die zich blijven inspannen en die hun blik omhoog gericht houden. Iedereen die mee wil bouwen aan Zijn Koninkrijk, steentje voor steentje, wordt met open armen ontvangen.

Tekst: © Feest van bevrijding (Zij Lacht)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.