Overdenking

Seizoenen

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek God is goed (Iris Molenaar).

Eind 2019 hoorde ik een preek bij Prediker 3 over ‘voor alles is een tijd’. Bij ons leven horen verschillende seizoenen en tijden. Momenten die elkaar afwisselen of soms juist naast elkaar bestaan. Vreugde en verdriet. Omhelzen en loslaten. Planten en rooien. Zwijgen en spreken. Voor alles is een tijd. God kent jou in al die momenten.

Aan het eind van de preek die ik hoorde, stelde de predikante een vraag die bij me binnen kwam. ‘Waarvoor is het tijd in jouw leven?’

Het antwoord dat ik daar al vrij snel op gaf was één woord: rust. En zo werd het jaar 2020 voor mij een jaar van rust. God liet me dat jaar zien dat het leven seizoenen kent. Ik kan niet altijd bloeien. Er zijn ook moeilijke momenten. God leerde me dat ik niet hoef te kijken naar andere mensen. Hoe snel anderen hun studie afronden of hun leven inrichten. Ik mag op mijn eigen tempo wandelen met Hem. Hij loopt naast me en ik mag Hem volgen en alles met Hem samen doen.

In Spreuken 3:6 staat er zo mooi: Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. In wat voor tijd je je ook bevindt, God is erbij. In elk seizoen van je leven houdt Hij van je en ontfermt Hij Zich over jou.

Tekst: © God is goed (Iris Molenaar)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.