Overdenking

Overvloed, vreugde, vrede

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek Feest van bevrijding (Zij Lacht).

De veertigdagentijd is bij uitstek een periode waarin je jezelf kunt oefenen in het loslaten van overbodigheden en afleidingen. Misschien kijk je wel minder series of laat je bepaalde etenswaren staan.

Ook in de Bijbel kiezen mensen ervoor om te vasten. Mozes vastte bijvoorbeeld veertig dagen en nachten toen hij de tien geboden van God ontving. Hij ‘bleef daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken’ (Exodus 34:28).

Vasten of het leiden van een soberder leven kan een middel zijn om dichter bij God te komen en om te ontdekken waar het nu werkelijk om gaat in Gods Koninkrijk. Je levert iets in, maar je krijgt er net als Mozes grote rijkdom voor terug: tijd in Gods aanwezigheid!

En dat is waar Gods Koninkrijk om draait. Het is immers geen plek van armoede en somberheid, maar juist van overvloed, vreugde en vrede; een leven met Hem, een leven vanuit liefde.

Tekst: © Feest van bevrijding (Zij Lacht)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.