Overdenking

Het Kind is geboren

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek Onwankelbaar (Christine Caine).

Vandaag vieren we in alle rust en met een hart vol dankbaarheid, vrede en blijdschap de geboorte van Jezus. Maar laten we nooit vergeten hoe Hij kwam: als een baby, in een stal, als kind van een tienermeisje en haar echtgenoot.

God gebruikt graag het ongebruikelijke om Zijn wil te realiseren en Jezus was Zijn meesterstuk.

God kiest graag uit wat voor de wereld dwaas is om de wijzen te beschamen en wat voor de wereld zwak is, kiest Hij uit om wat sterk is te beschamen. Maria moet wel dwaas zijn overgekomen toen ze tegen Jozef zei: ‘Het was een engel.’ En Jozef moet wel dwaas hebben geleken toen hij ondanks dat Maria zwanger was van een ander bereid was om met haar te trouwen! Stel je eens voor hoe zwak Jezus eruitzag in die voerbak, verbannen naar een schuur omdat er in de herberg geen plaats was voor Hem en Zijn ouders. En toch…

Maria schonk het leven aan de Messias en Jozef hielp haar bij Zijn opvoeding. Die heilige Baby versloeg hel en dood. En dezelfde Geest als die Hem weer tot leven bracht, leeft nu ook in jou. Dus als we vandaag God prijzen voor Zijn ondoorgrondelijke wegen, laten we dan blij en dankbaar accepteren dat we als dwazen door Hem zijn uitgekozen om wat sterk is te beschamen. Laten we Hem danken voor het feit dat wij deel mogen hebben aan Zijn ondoorgrondelijke werk hier op aarde!

Tekst: © Onwankelbaar (Christine Caine)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.