Overdenking

Groeien als een plant

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek Dagboek (Zij Lacht).

Om te groeien heeft een plant water, aarde en licht nodig. Groeien lukt niet als er een van deze drie wegvalt. En eigenlijk werkt dit precies hetzelfde voor ons, als wij willen groeien in geloof.

Zoals een plant water nodig heeft om te groeien, hebben wij ook voedsel nodig. Geestelijk voedsel. Toen Jezus in de woestijn verbleef en de duivel Hem verzocht, kreeg Hij honger. De duivel zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. (Mattheüs 4:3) Maar Jezus antwoordde: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. (Mattheüs 4:4)

Planten en bomen kunnen zich wortelen in de aarde, om stevig te staan. Wij staan stevig in ons geloof als we op God vertrouwen. Dan kunnen we de geestelijke voeding tot ons nemen en zijn we klaar om te groeien.

Een plant heeft licht nodig om te groeien. Wij ook. Dat Licht heeft een naam: Jezus. Als we Jezus volgen, lopen we niet meer in het donker. Vertrouw op dat Licht. Wie op God vertrouwt, zal groeien als een sterke plant.

Tekst: © Dagboek (Zij Lacht)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.