Overdenking

God gaat met je mee

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek God geeft (Zussenliefde).

De jaarwisseling is altijd weer een bijzonder moment. Een mijlpaal. Je staat even stil en kijkt terug op het afgelopen jaar. Wat je daarin hebt meegemaakt, zal voor een groot deel bepalen met welk gevoel je het nieuwe jaar ingaat. Dankbaar. Gelukkig. Of bezorgd. Verdrietig.

Ook Jozua had een mijlpaal bereikt. Zijn taak zat erop. Hij had Gods volk in het beloofde land geleid. Eindelijk was er rust gekomen. Jozua wist dat zijn einde naderde. Hij riep het volk bijeen om nog één keer met hen te praten.

Het was een indrukwekkend samenzijn. Jozua blikte terug op alle grote dingen die God voor Zijn kinderen had gedaan. Hij wees het volk erop dat God Zélf voor hen gestreden had. God had wonderen gedaan om hen te beschermen tegen ontberingen en gevaren. Wat had God trouw voor hen gezorgd! Maar Jozua keek ook naar de toekomst. Deze mijlpaal betekende niet dat alles klaar was. Er was nog veel werk te doen. Nog niet alle vijanden waren verdreven uit hun woongebied. Jozua bond de mensen op het hart om God trouw te zijn. Anders zouden ze ongelukkig worden.

Nu jullie in het beloofde land wonen, moeten jullie onvoorwaardelijk voor God blijven kiezen, zei Jozua. Wees Hem voor altijd toegewijd! En daarna sprak Jozua de mooie bekende woorden: Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! (Jozua 24:15) Jozua had zijn keuze gemaakt. Met heel zijn gezin, met alles wat hem was toevertrouwd, wilde hij God dienen. God, Die altijd zo trouw voor hem had gezorgd.

Wat is het mooi om deze belofte uit te spreken aan het begin van dit nieuwe jaar. Als we terugkijken naar het verleden, zien we immers wat God allemaal voor ons heeft gedaan. Hij was er altijd en zorgde voor ons. Hij hielp ons door moeilijke momenten heen. Hij was trouw! Er zijn duizend redenen om onvoorwaardelijk voor Hem te kiezen! Wat zouden we in dit nieuwe jaar zónder God moeten? Hij Die in het verleden voor ons zorgde, zal ook in de toekomst met ons meegaan.

Tekst: © God geeft (Zussenliefde)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.