Overdenking

Geworteld in God

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek Alles heeft zijn tijd (diverse auteurs).

Om de hoogte in te gaan, moet een boom eerst de diepte in. Daar kan hij wel tot meters diep wortelen! Om tot zijn doel te komen heeft hij een stevig wortelstelsel nodig. Wortelen vraagt tijd en het duurt jaren voordat er een stevig stelsel onder de grond is opgebouwd. Als de omstandigheden in de aarde goed zijn, dan komt de boom tot bloei. Wat een rijkdom!

De relatie tussen God en de Israëlieten moest ook wortelen. De basis hiervoor is Gods innige liefde voor hen. God noemt Israël Zijn zoon die Hij uit Egypte heeft gehaald. In de woestijn konden de Israëlieten bouwen aan de band tussen God en hen door naar Hem te luisteren, Hem te gehoorzamen en Hem op hun beurt lief te hebben. Toch zou de band niet zo verdiepend worden als God had bedoeld, omdat ze zich steeds van Hem afkeerden.

Wij mogen ook wortelen in geloof, met Gods liefde als onuitputtelijke bron. Woord en gebed helpen ons dieper te wortelen. Ze maken ons hart sterk en zorgen voor een stevig fundament: ons eigen wortelstelsel.

In de regels van Gods Woord klopt Zijn hart voor ons, mensen. Hij wil bouwen aan een relatie die verdiepend is, zodat we groeien en vrucht dragen. Hoe investeer jij vandaag in jouw relatie met God? Hoe dieper je wortels, hoe mooier de vrucht!

Tekst: © Alles heeft zijn tijd (diverse auteurs)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.