Overdenking

Blijvende vrucht

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek Feest van bevrijding (Zij Lacht).

Als je om je heen kijkt, kan de moed je soms zomaar in de schoenen zinken. Er is in de wereld veel verdriet, pijn en duisternis. Maar hoe overweldigend die dingen ook kunnen zijn, al die duisternis en al dat kwaad hebben geen macht over ons; God tilt ons erbovenuit. Door Zijn genade mogen we nu al een nieuw leven leiden, dicht bij Jezus (lees maar in Efeziërs 4:1-10). Die wetenschap geeft kracht om alle moeilijkheden die we nu nog tegenkomen geduldig het hoofd te bieden.

Meer nog, we mogen te midden van dat alles vrucht dragen! In Galaten 5:22-23 wordt het zo mooi opgesomd: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de blijvende vrucht, de vrucht van Gods Koninkrijk.

Tekst: © Feest van bevrijding (Zij Lacht)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.