Overdenking

Alles veranderd

Tijd nemen voor God en je verdiepen in Zijn Woord helpt je te groeien in je geloof en je band met God te versterken. Daarom lees je hier een inspirerende overdenking uit het bijbels dagboek Elke dag rekenen op God (Max Lucado).

Een begraafplaats is niet zozeer een plek van verlies als wel een plek van winst. Natuurlijk, we mogen rouwen om mensen die in Christus ontslapen zijn. Maar ze zijn ook te benijden. Treurige liederen zijn begrijpelijk, maar trompetgeschal zou net zo passend zijn.

Kinderen van de belofte houden vast aan de onwankelbare hoop die gebaseerd is op de opstanding van Christus. De hoop van een christen is gebouwd op niets anders dan de aanname dat Jezus Christus lichamelijk gestorven is, dat Hij uit een levensecht graf is opgestaan en vervolgens naar de hemel is opgevaren, waar Hij op dit moment regeert als hoofd van zijn gemeente.

De opstanding veranderde alles. En ze bewijst Gods belofte. Hij zal Zijn schepping opnieuw opeisen. Hij is een God van herstel, niet van verwoesting. Hij is een God van vernieuwing, verlossing, wedergeboorte en opstanding. God vindt het heerlijk om dingen tot hun bestemming te brengen.

Je mooiste moment zal je laatste moment zijn! Jouw dood zal worden opgeslokt, voor eeuwig overwonnen! Jezus Christus is uit de dood opgestaan, niet alleen om jou Zijn macht te laten zien, maar ook om je de weg te wijzen. Hij zal je door de vallei van de dood heen leiden.

Tekst: © Elke dag rekenen op God (Max Lucado)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.