Leeslijstje

Pleegzorg

Romans waarin je leest over pleegzorg zijn echte must-reads. Wat er zo lezenswaardig aan is? En welke titels er tot nu toe zoal zijn verschenen? Ontdek het in dit leeslijstje.

Soms kan een kind niet bij zijn biologische ouders wonen en als daar sprake van is, wordt het vaak voor een kortere of langere periode opgenomen in een pleeggezin, waar er dan tijdelijk voor hem of haar wordt gezorgd. In sommige romans gaat het ook over pleegzorg. Deze verhalen kunnen aangrijpend zijn en tegelijk is het goed om al lezende te ontdekken hoe het bijvoorbeeld is om bij pleegouders te wonen, of hoe het voor deze ouders is om voor een pleegkind te zorgen. Laat deze romans dus niet links liggen.

Lees bijvoorbeeld (een van) deze titels:

Niemandsland (Guurtje Leguijt)
De beste weg (Christina Suzann Nelson)
Door jouw ogen (Nicole Deese)
De draad die ons verbindt (Dineke Epping)
Met open armen (Karen Kingsbury)
Een wereld van verschil (Carla Laureano)
Bramenweelde (Irene Hannon)

Welke titel(s) van dit leeslijstje heb jij gelezen en welke vind je het beste?


Bekijk ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.