Leeslijstje

Geloofsopbouwende boeken

Geloofsopbouwende boeken zijn erg waardevol. Waarom precies? En welke titels er tot nu toe zoal in dit genre zijn verschenen? Ontdek het in dit leeslijstje.

Als je gelooft, heeft je geloof ‘geestelijk voedsel’ nodig om te groeien, zich te verdiepen en sterker te worden. Dat voedsel kun je halen uit de Bijbel, een preek… of geloofsopbouwende boeken. Boeken die (een bepaald gedeelte uit) de Bijbel uitleggen. Of waarin je ontdekt hoe je geloof in praktijk kunt brengen. Die je meer vertellen over God, Jezus en/of de Heilige Geest. Of die ingaan op een bepaald onderwerp dat te maken heeft met het geloof. Oftewel: kostbare boeken voor elke gelovige.

Lees bijvoorbeeld (een van) deze titels:

Het goud in de woestijn (Lize Roest)
Stil tot God (Pieter van Ruitenburg)
Geestspraak (Henk van den Belt)
Hoe een herder Psalm 23 ziet (Philip Keller)
Duizendmaal dank (Ann Voskamp)
Vrouw vandaag (Marieke den Butter)
Eindelijk thuis (Henri Nouwen)
De vrijgevige God (Tim Keller)
Maar ik vertrouw op U (Nieske Selles)
Liturgie van het alledaagse (Tish Warren)
Brieven uit de hel (C.S. Lewis)
Dit geloof ik (Willem J. Ouweneel)
Omhoog vallen (Richard Rohr)
Ik wil dat jij bent (Tomáš Halík)
Dicht bij Jezus (Sarah Young)
Gods stem horen (Hanneke van Dam)
De christenreis (John Bunyan)
Breed of smal (J. de Kok)
Vertrouw op God (Corrie ten Boom)
Dansen in de regen (Marianne Grandia)
De radicale uitbanning van haast (John Mark Comer)
Tijd met God (Eline Hoogenboom)
De kracht van een biddende vrouw (Stormie Omartian)
Geluid van de stilte (Tomas Sjödin)
Met vreugde vrouw zijn (Elisabeth Elliot)
Een vrouw naar Gods hart (Elizabeth George)
Liefde die bevrijdt (Francine Rivers)
Leven uit genade (Max Lucado)
Vurig (Priscilla Shirer)
In Zijn aanwezigheid (Beth Moore)
Het geschenk van Martha (Nelske Vink)
Koester je hart (Mirjam van der Vegt)
Genade, wat een wonder (Philip Yancey)
Honger naar God (John Piper)
Navolging (Dietrich Bonhoeffer)
Het wonder van het kruis (Wilkin van de Kamp)
Koninklijk & krachtig (Esther Vorsterman van Ooijen)
Welkom in de strijd (ds. Van Kooten)
Prijs je gelukkig (André Troost)
Rondom de enge poort (Charles Spurgeon)
Beproefd geloof (D.M. Lloyd Jones)

Welke titel(s) van dit leeslijstje heb jij gelezen en welke vind je het mooiste?


Bekijk ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.