Leeslievelings

Alies Koetsier

Iedereen heeft zo zijn favoriete boeken(series) – echte leeslievelings. Dit zijn de drie leeslievelings van Alies Koetsier.

Gelukzoeker (Gor Khatchikyan)
In dit boek neemt de auteur je mee naar de jaren dat hij en zijn familie in een uitzichtloze situatie verkeerden – hun asielaanvraag werd steeds afgewezen; ze waren uitgeprocedeerd. Ondanks dat, zo schrijft hij, bleef hij in God geloven en hield vast aan Zijn belofte van een hoopvolle toekomst. Zijn persoonlijke wilskracht en grote godsvertrouwen maakten dat hij, als asielzoeker, onmogelijke dingen bereikte, terwijl de maatschappij hem naar eigen zeggen als een ‘nul’ beschouwde. Daarmee getuigt dit verhaal, dat hoop biedt aan zowel asielzoekers die (al jarenlang) vechten voor hun bestaanszekerheid, als de lezer: God is juist op de puinhopen van ons bestaan dichterbij dan ooit.

De jongen die in de hemel was (Todd Burpo)
Dit is het verhaal van een jongen die aan de dood ontsnapte en op de grens van leven en dood een ontmoeting met Jezus had. Colton, die bewuste jongen, beschrijft door zijn kinderogen Wie en wat hij gezien heeft in de hemel – Jezus, de engelen, de grootheid van God – en daarbij onthult hij als vijfjarig kind vele details uit de Bijbel die hij enkel kan weten door deze bijna-doodervaring. Dit boek bevestigt de woorden van Jezus: ‘Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.’ (Markus 10:15) Een aanrader!

Mosterdzaadjes (Erika van Nes)
Dit boek leert je hoe je geloofsopvoeding een plek geeft in je gezin. Het bevat informatie over de ontwikkeling van jonge kinderen, handreikingen voor spontane en doelgerichte geloofsopvoeding en portretten van ouders die vertellen hoe zij zich bezighouden met geloofsopvoeding. Ook staan er twaalf uitgewerkte gezinsmomenten in. Mij deed het ontdekken hoe je geloofsopvoeding en daarmee ook God een plek kunt geven in het leven van alledag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.